Travnik mijenja 1.000 konvencionalnih svjetiljki sa LED svjetiljkama

Nakon završenih priprema snimanja stanja ,potreba,isplativosti i načina finansiranja, Općina Travnik je započela sa implementacijom projekta rekonstrukcije javne rasvjete u urbanom dijelu općine.

Zona obuhvata je od naselja Kalibunar do benzinske pumpe „Hifa“. U sklopu ovog projekta izvršiće se zamjena preko 1000 konvencionalnih svjetiljki sa LED svjetiljkama. Nakon provedenog postupka javne nabavke izabran je izvođač radova „DEMA-S“ d.o.o uz postignutu cijenu cca 1.100.000,00 KM.

Općina Travnik će finansiranje vršiti iz sredstava koja se pojave kao razlika po osnovu ostvarenih ušteda električne energije.

Preuzeto sa stranice.

Comments for this post are closed.