S obzirom da raspolaže stručnim timovima za izvođenje svih vrsta elektro radova, “DEMA & S” je preduzeće čije usluge koristi veliki broj javnih preduzeća i privatnih firmi na području cijele Bosne i Hercegovine. Uspješno smo izveli niz elektroinstalacija i servisa na stambeno-poslovnim objektima, industrijskim objektima, te na objektima za posebne namjene (banke, pošte, bolnice, školske ustanove itd.).

Primjena najnovijih riješenja sa područja elektroinstalacija, upotreba kvalitetnih elektromaterijala, dugogodišnje stručno iskustvo našeg stručnog tima, kao i profesionalan i odgovoran odnos prema poslu garancija su kvalitete radova i usluga DEMA&S.

Svakom našem projektu pridajemo maksimalnu važnost i pristupamo njegovoj izradi sa jednakim entuzijaznom i energijom, neovisno o tome da li je riječ o porodičnom ili visoko tehnološkom objektu. Svi radovi izvode se u skladu sa važečim propisima uz propisana mjerenja i ispitivanja.

Elektroinstalacioni radovi koje izvodimo su:

  • elektroenergetske instalacije
  • gromobranske instalacije
  • rasvjeta
  • mrežne istalacije (telefonije, informatike)
  • instalacije tehničke zaštite (protuprovala, vatrodojava i video nadzor)
  • instalacije instrumentacije i mjerenja
  • servisiranje